Tel: 06 52 153 553
Email: info@kinderfysiotherapie-haarlem.nl

ToP programma

“ToP” staat voor Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders.

Het ToP-programma is bedoeld om ouders en kind na hun moeilijke start te ondersteunen in de thuissituatie bij de ontwikkeling en het welzijn van het te vroeg geboren kind na ontslag uit het ziekenhuis.

Dit ToP-programma is opgezet vanuit het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP). Het Expertisecentrum werd opgericht om de ontwikkeling van het prematuur geboren kind en het welzijn van de vroeggeborene en zijn/haar ouders na ontslag uit het ziekenhuis te bevorderen.

De uitvoering wordt gecoördineerd vanuit dit Expertisecentrum, wat in het AMC te Amsterdam gelegen is.

Voor meer informatiebekijk de website van het AMC en de folder