Tel: 06 52 153 553
Email: info@kinderfysiotherapie-haarlem.nl

Onderzoek en vergoeding

Per 1 januari 2014 wordt het programma door vrijwel alle zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit het basispakket. Wanneer uw zorgverzekeraar het programma vergoed, zijn er geen kosten verbonden voor deelname aan het programma. De positieve resultaten van het onderzoek waren voor de (meeste) zorgverzekeraars aanleiding om deze vorm van ondersteuning financieren. Het is namelijk gebleken, dat deze ondersteuning in het eerste jaar met de positieve ervaringen die ouder en kind hiermee opdoen, een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. De wens is dat de zorgverzekeraars het ToP-programma definitief in het basispakket blijven houden. De zorgverzekeraars willen hiervoor graag weten of de kwaliteit van dit programma voldoet aan de behoefte van ouders. Tijdens de periode dat je als ouders ondersteuning krijgt, word je daarom gevraagd om enige vragenlijsten in te vullen; dit gebeurt nu digitaal via www.hetklikt.nu. ‘Klik’ staat voor ‘Kwaliteit van Leven In Kaart’. Vragenlijsten worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe het met u en uw kind gaat. Hierdoor kan de zorg zo goed mogelijk op u en uw kind worden afgestemd. En met uw goedvinden, worden daarnaast de anonieme gegevens uit de vragenlijsten gebruikt om de kwaliteit van het programma verder te verbeteren.

Op de website van het EOP: www.amc.nl/eop kun u meer informatie vinden over de financiering door verzekeraars en het onderzoek.

Aanmelden voor ToP