Tel: 06 52 153 553
Email: info@kinderfysiotherapie-haarlem.nl

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat ik als (ToP)kinderfysiotherapeut mijn vak zo goed mogelijk uitoefenen.
Heeft u desondanks klachten over de behandeling of de manier waarop ik met u en/of uw kind(eren) om ga, is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de kinderfysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek met mij al kinderfysiotherapeut aan te gaan. Ik ben altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en samen met u te zoeken naar een oplossing. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek.
Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen vindt u op het internet bij www.fysiotherapie.nl onder “klacht over uw fysiotherapeut?”.