Tel: 06 52 153 553
Email: info@kinderfysiotherapie-haarlem.nl

Disclaimer

Kinderfysiotherapie Haarlem en Kleine stapjes besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Kinderfysiotherapie Haarlem en Kleine stapjes is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Kinderfysiotherapie Haarlem en Kleine stapjes of door u aan Kinderfysiotherapie Haarlem en Kleine stapjes middels een website van Kinderfysiotherapie Haarlem en Kleine stapjes of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Kinderfysiotherapie Haarlem en Kleine stapjes geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens via deze website. Kinderfysiotherapie Haarlem en Kleine stapjes aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Kinderfysiotherapie Haarlem en Kleine stapjes garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.