Tel: 06 52 153 553
Email: info@kinderfysiotherapie-haarlem.nl
Kleine StapjesToP Programma

Kleine Stapjes

Kleine stapjes is onderdeel van Kinderfysiotherapie Haarlem en richt zich op ToP-zorg.

Lees meer

ToP Programma

Ontwikkelingsondersteuning voor te vroeg geboren kinderen.

Lees meer

Welkom

Welkom op de website van Kleine Stapjes. Kleine stapjes is onderdeel van Kinderfysiotherapie Haarlem.

Hier vindt u informatie over ontwikkelingsondersteuning voor te vroeggeboren kinderen en hoe u zich voor deze zorg kunt aanmelden.

Wat doet “Kleine Stapjes”?

Uit voeden, knuffelen, spelen of wandelen in de wandelwagen haalt een kind informatie. Te vroeg geboren kinderen onderzoeken hun omgeving minder ontspannen en aandachtig dan à terme-kinderen. Daardoor is het voor een prematuur lastiger om indrukken te verwerken en ervan te leren. Hij zoekt balans tussen zijn behoefte aan geborgenheid en het ontdekken van de wereld om hem heen. Soms zijn indrukken te prikkelend, het kind krijgt meer te verwerken dan het op dat moment aankan. Het schrikt dan misschien sneller of het is moeilijker te troosten dan een op tijd geboren baby.

Professionele steun

Ervaringen in het eerste levensjaar hebben direct effect op de aanleg van de hersenen. Daarom is het belangrijk dat het kind op een speelse manier de omgeving verkent. Het is gebleken dat te vroeg geboren kinderen veel baat hebben bij hulp in hun ontwikkeling. Om kinderen én ouders te ondersteunen, is het ToP-programma opgericht:

ToP staat voor Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders. Transmuraal betekent dat er meerdere instellingen samenwerken: het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren in het AMC in Amsterdam werkt samen met ziekenhuizen en kinderfysiotherapiepraktijken in het hele land. Deze partners zijn binnen het ToP-programma opgeleid om speciale zorg te leveren aan te vroeg geboren kinderen in de thuissituatie.